Bel-Ray масла за предно и задно окачване


1. Fork Oil


Разработено за да покрива изискванията на най-модерните и сложни вилки и амортесьори.Осигурява изключително стабилен вискозитет, минимално триене, нулева пенливост.Използвани са модификатори намляващи статичното съпротивление между компонентите на вилката до минимум.SEA 2.5w,5w, 7w, 10w, 15w, 20w, 30w
Опаковки 1л.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2. HVI – Racing suspension fluid


Висококачествено масло създадено за задни амортесьори на мотоциклети и амортесьори на четириколки. Не се пени и осигурява максимална защита от корозия и окисляване.SEA 3W,5W,10W,15W
Опаковки 1л.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::